فرم مشاهده واحد

آزمایشگاه سنجش از دور

اطلاعات تماس
026-32269006
026-33269046
rs@isa.ir
کرج، جاده مهرشهر به ماهدشت، بعد از فرودگاه پیام، روبروی مسکن مهر، کیلومتر 5 جاده اسماعیل آباد، مرکز ماهدشت، آزمایشگاه ملی سنجش از دور