فرم مشاهده واحد

دفتر مرکزی آزمایشگاه سنجش از دور

اطلاعات تماس
021-22029748
021-22029702
rs@isa.ir
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک 34، سازمان فضایی ایران، اداره آزمایشگاه و استانداردسازی خدمات سنجش از دور