۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۱:۳۸ ۲۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
مقایسه حداکثر دمای سطح زمین در مهر ماه 1398 و 1399

پایش ماهواره ای

مقایسه حداکثر دمای سطح زمین در مهر ماه 1398 و 1399

پردازش تصاویر ماهواره ای و مقایسه نقشه برآورد حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در مهر ماه سال‌های 1398 و 1399 نشان می‌دهد:

حداکثر دمای سطح زمین در ماه مهر در هر دو سال، در بخش هایی از استان های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان است. در بخش های مورد نظر، دامنه حداکثر درجه حرارت سطح زمین از 52 تا 59 درجه سانتی گراد متغییر بوده است. همچنین بررسی و مقایسه نتایج نشان می‌دهد استان های شمالی و شمالغربی کشور در بازه زمانی مورد مطالعه از شرایط دمایی مناسبی برخوردار بوده و برخی از ارتفاعات به دلیل بارش های پاییزی حداقل دما را به خود اختصاص داده اند.


پایش ماهواره ای حداکثر دمای سطح زمین مهر 1398،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور


پایش ماهواره ای حداکثر دمای سطح زمین مهر 1399،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور


آدرس کوتاه شده: