۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۷ ۲۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در اطراف روستای قزانچی شهرستان کرمانشاه

پایش ماهواره ای

تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در اطراف روستای قزانچی شهرستان کرمانشاه

خاک مناسب کشاورزی یکی از اصلی ترین پارامتر های لازم برای کشاورزی می باشد. خاک کشاورزی مرغوب، تعیین کنننده برای کشاورزی پر محصول می باشد. در حالیکه در برخی مناطق این زمین ها از کاربری کشاورزی به کاربری های دیگر که نیازی به خاک مناسب کشاورزی ندارند، تبدیل شده و به این ترتیب این سرمایه با ارزش از بین می رود. در این مطالعه به یکی از این موارد می پردازد.

استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی در کشور دارای حجم تولیداتی بیش از3950 هزار تن در سال‎ ‎می باشد. تولیدات شامل ‏محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات است. زراعت استان سهمی حدود 4 درصد از کل تولید کشور را تامین می نماید. در ‏شرایط کنونی تولیدات زراعی استان، دارای جایگاه مناسبی در کشور می باشد. کسب مقام اول رکورد عملکرد در واحد سطح گندم ‏آبی کشور، رتبه اول تولید نخود، کسب رتبه دوم کشور از نظر متوسط عملکرد در واحد سطح ذرت، رتبه سوم کشور در عملکرد ‏چغندر قند، رتبه چهارم خرید محصول گندم (توسط دولت)، رتبه دوم کشور در تولید جو، رتبه دوم تولید ذرت دانه ای، رتبه چهارم ‏تولید چغندر قند، رتبه هفتم در تولید کلزا و گوجه فرنگی مبین این موضوع می باشد. ‏
بخش باغبانی استان، بالغ بر 35 هزار هکتار سطح باغات و تولید میانگین سالیانه 250 هزار تن از بخش های مهم ‏اقتصادی و اشتغالزا استان را بخود اختصاص داده است. از مجموع دو میلیون و پانصد و چهار‎ ‎هزار و پانصد هکتار(2504500 هکتار) ‏وسعت استان کرمانشاه بیش از یک و نیم‎ ‎میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع بوده و نهصد و چهل و دو ‏هزار و هفتاد و هفت هکتار(942077 هکتار) نیز اراضی کشاورزی است که دویست و ده هزار و چهارصد و چهل و هفت هکتار ‏‏(210447 هکتار) آن اراضی آبی و مابقی دیم است‎.‎‏ ‏
امروزه یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشاورزی، تغییرات کاربری اراضی است که در اکثر مناطق کشور صورت می گیرد. ‏این تغییرات کاربری در استان کرمانشاه و شهرستان کرمانشاه نیز در سال های اخیر اتفاق افتاده است. یکی از این مناطق، اطراف ‏روستای قزانچی در20 کیلومتری غرب شهرستان کرمانشاه می باشد که دارای زمین های بسیار مرغوب و رودخانه های پرآب ‏جهت استفاده در زمین های کشاورزی است. بررسی تصاویر ماهواره ای در بخش شرقی روستای قزانچی از سال 1384 تا 1399 ‏نشان می دهد که 123 هکتار از زمین های مرغوب کشاورزی آبی در این منطقه به مناطق مسکونی (ویلاسازی) تبدیل شده ‏است (تصویر شماره 1 و 2). با توجه به ترکیب باندهای تصویری مورد استفاده، پدیده ها در تصاویر به رنگ طبیعی مشاهده می ‏شود و مرز مناطق کشاورزی که در طی این سالها تغییر کاربری داده شده اند به رنگ قرمز نشان داده شده است.‏


محدوده قرمز رنگ اراضی کشاورزی اطراف روستای قزانچی واقع در شهرستان کرمانشاه در سال 1384‏
تصویر-1 : محدوده قرمز رنگ اراضی کشاورزی اطراف روستای قزانچی واقع در شهرستان کرمانشاه در سال 1384‏


محدوده قرمز رنگ، تغییر کاربری اراضی اطراف روستای قزانچی واقع در شهرستان کرمانشاه در سال1399‏
تصویر-2 : محدوده قرمز رنگ، تغییر کاربری اراضی اطراف روستای قزانچی واقع در شهرستان کرمانشاه در سال 1399‏


در ادامه نمونه هایی از تغییر کاربری های ایجاد شده در منطقه از نمایی نزدیکتر ارایه شده است


محدوده قرمز رنگ، تغییر کاربری اراضی اطراف روستای قزانچی واقع در شهرستان کرمانشاه در سال1399‏
شکل-3 : نمونه های منتخب جهت بارزسازی‏


ساخت و ساز در مرغوب ترین زمین های کشاورزی

مورد اول


ساخت و ساز در مرغوب ترین زمین های کشاورزی

مورد دوم


ساخت و ساز در مرغوب ترین زمین های کشاورزی

مورد سوم


ساخت و ساز در مرغوب ترین زمین های کشاورزی

مورد چهارم


ساخت و ساز در مرغوب ترین زمین های کشاورزی

مورد پنجم


آدرس کوتاه شده: