۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۰۶ ۲۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
آینده ‏GIS‏ چگونه است؟‎ ‎‏(بخش 2)‏

سیستم اطلاعات جغرافیایی

آینده ‏GIS‏ چگونه است؟‎ ‎‏(بخش 2)‏

توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی‎ ( GIS) ‎نقشی اساسی در روند تهیه نقشه های آنلاین، واقعیت افزوده و سایر ابزارهای ‏باورنکردنی داشته است. این مطالعه به بخش دوم بررسی نقش فعالیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربری های آن می پردازد.‏

از نقشه های فیزیکی گرفته تا نقشه های پیشرفته فعلی، این فناوری در دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است‎ .‎سامانه ‏اطلاعات مکانی ‏ ‏( GIS) با تلاش بی وقفه متخصصین و توسعه دهندگان در حال توسعه می باشد‎‏. بنابراین، چه چیزی در انتظار آنها و کاربران است؟ آیا ‏باید برای برخی از امکانات مهیج تر آماده شویم؟ آیا توسعه دهندگان باید برای چیز جدیدی نیز آماده شوند؟


Indoor Maps
امروزه شرکت های مختلفی ارایه خدمات موقعیت یابی داخل ساختمان های ‏بزرگ را مشابه خدمات ‏نقشه های گوگل‏ که مخصوص فضای باز است، فراهم نموده اند. این فناوری از زمان ورود به بازار توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با فناوری ‏Indoor Maps‏ قادر خواهید ‏بود بر روی گوشی های هوشمند خود نقشه بسیاری از ساختمان های جهان را مشاهده کنید (شکل های 1، 2 و 3).‏


مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان درپرتال سنجش از دور
شکل-1 : مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان


مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان در پرتال سنجش از دور
شکل-2 : مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان از نمای دیگر


مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان در پرتال سنجش از دور
شکل-3 : مسیر یابی با ‏Indoor mapping‏ داخل ساختمان از زاویه دیگر ساختمان


رابط کاربر‎ ‎‏(‏User Interface‏)‏
بزرگترین خبر مربوط به توسعه دهندگان وب در سال های آینده، ویرایش رابط های کاربری‎ (UI) ‎است. این رابط ها کار توسعه ‏وب را بسیار آسان می کنند زیرا یک محیط قابل فهم و ساده را برای ارتباط مستقیم با کاربر فراهم کرده و امکان ایجاد، افزودن، ‏ویرایش و حذف عناصر را در یک سامانه وب آسان می سازد. در آینده از ‏GIS‏ برای بهبود هر چه بیشتر ‏User Interface‏ ‏استفاده می شود و هر کاربر فرصت شرکت در آن را خواهد داشت.‏ خدمات Open Street Map‏‌ از نمونه های بارز این پیشرفت است که در ‏تصاویر 4 تا 6 قابل مشاهده است.‏


نمایی از‏‎ ‎شهر تهران در ‏open street Map‏‌‏ در پرتال سنجش از دور
شکل-4 : نمایی از‏‎ ‎شهر تهران در ‏open street Map‏‌‏


مشاهده لایه های مختلف داده در ‏open street Map‏‌‏ در پرتال سنجش از دور
شکل-5 : مشاهده لایه های مختلف داده در ‏Open Street Map‏‌‏


مشارکت کاربران در تولید داده در ‏open street Map‏‌ (مسیر رانندگی یک اتومبیل بین دو شهر در آلمان)‏
شکل-6 : مشارکت کاربران در تولید داده در ‏Open Street Map‏‌ (مسیر رانندگی یک اتومبیل بین دو شهر در آلمان)‏


آدرس کوتاه شده: