۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰۸:۱۰ ۴۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
شهر لاهیجان در فاصله بین سال های 1370 تا 1399

پایش ماهواره ای جزیره حرارتی

شهر لاهیجان در فاصله بین سال های 1370 تا 1399

فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر، تفاوت هایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن ایجاد می کند. این تفاوت دمایی به جزیره حرارتی معروف است.

جزیره حرارتی شهری، به عنوان یک معضل، دامنگیر زندگی در شهرها گشته و پدیده ای است که طی آن درجه حرارت برخی مناطق شهر در مقایسه با دیگر نقاط آن و حتی محدوده روستایی اطراف، به میزان زیادی فراتر رفته و شهروندان ساکن این مناطق حتی شب ها هوای گرم قابل توجهی را متحمل می شوند. با توجه به رابطه متناظر بین توسعه فیزیکی شهر و تشکیل جزایر حرارتی، با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ای سری لندست، دمای سطح شهر ‏لاهیجان واقع در استان گیلان در فاصله بین سال های 1370 تا 1399 مورد پایش قرار گرفت.


پایش ماهواره ای جزیره حرارتی شهر لاهیجان،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور


اختلاف دما در سطح شهر لاهیجان نسبت به محیط اطراف، این شهر را به یک جزیره حرارتی تبدیل کرده ‏است. بررسی تصاویر ماهواره ای و استخراج پهنه‌های جزیره حرارتی سطح شهر، بیانگر تغییرات مکانی ‏و افزایش گستره ‏جزیره حرارتی از حدود 811 هکتار در مرداد ماه 1370 به حدود 1180 هکتار در شهریور ماه 1399 در ‏بازه ‏زمانی 30 ساله می‌باشد.


آدرس کوتاه شده: