۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۸:۳۸ ۸۲
طبقه بندی: مهندسی سیستم RS
چچ
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری هایRS  وGIS  در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 2 بهمن 98

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری هایRS وGIS در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 2 بهمن 98

در این دوره که حدود 100 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد آن سازمان شرکت داشتند،  توضیحاتی در خصوص تاریخچه سنجش از دور، تعریف خشکسالی، چرخه مدیریت خشکسالی و مفاهیم ارزیابی ریسک خشکسالی توسط آقای مهندس عبدالرضا انصاری آملی ارائه گردید.

 "دوره آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری های سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی" در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  برگزار گردید.در این دوره که حدود 100 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد آن سازمان شرکت داشتند،  توضیحاتی در خصوص تاریخچه سنجش از دور، تعریف خشکسالی، چرخه مدیریت خشکسالی و مفاهیم ارزیابی ریسک خشکسالی توسط آقای مهندس عبدالرضا انصاری آملی ارائه گردید. سپس ایشان، ضمن معرفی تحقیقات بین المللی در زمینه ارزیابی ریسک خشکسالی در جنگل ها با استفاده از فن آوری سنجش از دور و GIS، نقش فناوری های نوین فضایی را در ارزیابی و پهنه بندی ریسک خشکسالی تشریح نمودند.

آدرس کوتاه شده: