۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸:۳۸ ۸۴
طبقه بندی: مهندسی سیستم RS
چچ
برگزاری کارگاه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش‌ از دور و GIS در 13 آذر 98 در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

برگزاری کارگاه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش‌ از دور و GIS در 13 آذر 98 در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

در راستای برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط کارشناسان اداره کل سنجش‌ازدور سازمان فضایی ایران به منظور ترویج فن آوری‌های فضایی، کارگاه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، در تاریخ 13 آذر ماه 1398 در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. در این کارگاه، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم زمین، سنجش از دور، GIS، مهندسی منابع آب و مهندسی نقشه برداری به همراه اعضاء انجمن سنجش از دور دانشگاه خوارزمی حضور داشتند. مباحث مطروحه در این کارگاه، به معرفی مفاهیم خشکسالی و ریسک مخاطرات، تفاوت ریسک و عدم قطعیت، چرخه مدیریت ریسک و کاربرد فن آوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت، ارزیابی و بررسی ریسک خشکسالی اختصاص داشت. این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی ارائه گردید.  

در راستای برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط کارشناسان اداره کل سنجش‌ازدور سازمان فضایی ایران به منظور ترویج فن آوری‌ های فضایی، کارگاه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، در تاریخ 13 آذر ماه 1398 در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. در این کارگاه، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم زمین، سنجش از دور، GIS، مهندسی منابع آب و مهندسی نقشه برداری به همراه اعضاء انجمن سنجش از دور دانشگاه خوارزمی حضور داشتند. مباحث مطروحه در این کارگاه، به معرفی مفاهیم خشکسالی و ریسک مخاطرات، تفاوت ریسک و عدم قطعیت، چرخه مدیریت ریسک و کاربرد فن آوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت، ارزیابی و بررسی ریسک خشکسالی اختصاص داشت. این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی ارائه گردید.


آدرس کوتاه شده: