۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۸:۳۸ ۵۸
طبقه بندی: مهندسی سیستم RS
چچ
کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی برای استارت آپ ها و شرکت های سنجش از دور در روز چهار شنبه 29 آبان 98 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی برای استارت آپ ها و شرکت های سنجش از دور در روز چهار شنبه 29 آبان 98 برگزار گردید.

در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه سنجش از دور‏، دوره یک روزه «مدیریت ریسک خشکسالی» در روز چهارشنبه 29 آبان 1398 در سازمان فضایی ایران (ساختمان سایه) برگزار گردید. فهرست عناوین ارائه شده در کارگاه آموزشی "مدیریت ریسک خشکسالی" به صورت ذیل تنظیم گردید.

در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه سنجش از دور‏، دوره یک روزه «مدیریت ریسک خشکسالی» در روز چهارشنبه 29 آبان 1398 در سازمان فضایی ایران (ساختمان سایه) برگزار گردید. در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد ریسک خشکسالی و نیز روش های تهیه نقشه های پهنه بندی ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور اشاره گردید. فهرست عناوین ارائه شده در کارگاه آموزشی "مدیریت ریسک خشکسالی" به صورت ذیل تنظیم گردید.
  1. آشنایی با خشکسالی و مفاهیم آن
  2. آشنایی با چرخه مدیریت خشکسالی (فاز ریسک و بحران)
  3. آشنایی با مفاهیم ارزیابی ریسک خشکسالی
  4. نقش سنجش از دور در برآورد ریسک خشکسالی
  5. تهیه ی نقشه های ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای


آدرس کوتاه شده: