۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۳:۲۱ ۹۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
برگزاری دو دوره آموزشی کاربردهای RS و GIS در مخاطرات طبیعی و مدیریت منابع زمین در برخی سازمان های استان یزد در روزهای 15 و 16 بهمن 98

برگزاری دو دوره آموزشی کاربردهای RS و GIS در مخاطرات طبیعی و مدیریت منابع زمین در برخی سازمان های استان یزد در روزهای 15 و 16 بهمن 98

در راستای معرفی و ترویج فناوری سنجش از دور برای سازمان‌ ها و دستگاه‌ های دولتی، روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ دو دوره آموزشی ذیل توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور (آقایان مهندس تقی زاده و مهندس موسیوند) در شهر یزد با همکاری و هماهنگی اداره کل ICT این استان، برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و دستگاه‌ های مختلف برگزار گردید. این دوره‌ها تا تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ نیز ادامه خواهد داشت.
معرفی کاربردهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع زمینی
معرفی کاربردهای سنجش از دور در مخاطرات زیست محیطی

آدرس کوتاه شده: