۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱:۴۷ ۵۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
برگزاری کارگاه دو روزه معرفی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت کشاورزی توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور در جهاد کشاورزی استان خراسان

برگزاری کارگاه دو روزه معرفی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت کشاورزی توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور در جهاد کشاورزی استان خراسان

.

چهارشنبه 13 آذرماه 98، روز اول کارگاه "معرفی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت کشاورزی" توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران برای مدیریان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، برگزار گردید. شایان ذکر است کارگاه مذکور با هدف معرفی پتانسیل‌ ها و قابلیت‌ های فناوری سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات مکانی و در راستای ایجاد بازار برای شرکت‌های نوپا به مدت دو روز و در تاریخ 13 و 14 آذر 1398 برای مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اجرا می‌شود.

آدرس کوتاه شده: