۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۵:۰۷ ۱۰۸
طبقه بندی: معرفی کتب و مجلات
چچ
کتاب آموزش کاربردی‎ Arcgis 10.6 ‎در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر

کتاب آموزش کاربردی‎ Arcgis 10.6 ‎در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر

جهت دهی به توسعه شهر با حفظ پیوند با طبعیت امروزه نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت جامع در سطح شهر دارد. کتاب " آموزش ‏کاربردی‎ Arcgis 10.6 ‎ در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر "، چگونگی استقرار کاربری و استفاده از زمین با برنامه‌ریزی برای ‏توسعه شهرها را به کمک فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش می دهد.‏

امروزه در روند توسعه شهرها، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بسیار تأثیرگذار بوده به همین دلیل ‏توسعه مطلوب و آگاهانه شهرها یکی از مشکلات مدیران شهری است. مدل اتوماسیون سلولی، الهام گرفته از ‏تئوری پیچیدگی و تفکر سیستمی است. این مدل، هم دارای ویژگی‌های سیستم پیچیده مانند خود ‏سازماندهی و خود مانندی است؛ هم عناصر و عملکرد آن مشابه عناصر و عملکرد شهر واقعی است. با استفاده ‏از مدل اتوماسیون سلولی به عنوان ابزار کمکی تصمیم‌گیری، برای برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مدیران ‏شهری، می‌توان عوامل موثر بر رشد شهری را بررسی کرد، و شناخت جامعی از الگوهای رشد شهر طی زمان و ‏فضا، به دست آورد. همچنین سناریوهای مختلف رشد شهری برای آینده پیش‌بینی نمود و پس از ارزیابی هر ‏یک، بهترین را گزینش کرد، تا از مخاطرات اجتماعی و محیطی رشد ناخواسته شهر جلوگیری شود‎.


آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر در بخش معرفی کتاب پرتال سنجش از دور

نام فارسی کتاب :

آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر

نام انگلیسی کتاب : --
مولف : امیر درج، سعید یزدانی، محمدمهدی درگاهی
مترجم : --
ناشر : ماهواره
شابک : 978-600-459-463-9
تاریخ انتشار : چاپ اول 1397

تیزاژ

--
تعداد صفحات : 348

فصل های کتاب :

 • فصل 1: کلیات سنجش از دور
 • فصل 2: مدل اتوماسیون سلولی
 • فصل 3: معرفی منابع داده‌های رستری
 • فصل 4: اصول و خصوصیات، پیش پردازش و تغییر داده‌های رستر
 • فصل 5: پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • فصل 6: آماده‌سازی داده‌ها
 • فصل 7: مدل‌سازی رشد شهر با منطق فازی منطق فازی
 • فصل 8: مدل‌سازی رشد شهر با تحلیل سلسله مراتبی
 • فصل 9: مدل‌سازی توسعه شهر با منطق بولین
 • فصل 10: مدل‌سازی رشد شهر با شبکه‌های عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف
 • فصل 11: مدل‌سازی رشد شهر با رگرسیون لجستیک
سایر توضیحات : در کتاب "آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر"، با تأکید بر فناوری های سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عوامل موثر بر رشد شهری بررسی می شود.
این کتاب بر اساس مدل منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی، منطق بولین، رگرسیون لجستیک، شبکه‌های عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر در محیط
ArcGIS را برای سال‌های آتی شرح می دهد.
فهرست مطالب کتاب: --
سایر مطالب

مطالعه این کتاب برای کارشناسان و دانشجویان سنجش از دور، GIS ، شهرسازی، معماری، مدیریت و جغرافیای انسانی سودمند می باشد.


آدرس کوتاه شده: