۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰:۳۷ ۱۲۷
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره8، معرفی درگاه جامع سامانه های سنجش از دور (قسمت دوم)

کارگاه آموزشی شماره8، معرفی درگاه جامع سامانه های سنجش از دور (قسمت دوم)

در کارگاه آموزشی شماره -8 موضوعات ذیل ارائه می گردد. مدت زمان آموزش این کارگاه 8 دقیقه بوده و از طریق لینک ویدیویی پایین قابل مشاهده می باشد.

  • اجزاء سامانه
  • صفحه جستجو
  • جستجوی ویژگی های ماهواره، سنجنده، نوع داده، باندهای طیفی، کاربردها، پروژه ها، . . . و مانند آنها


بازگشت

آدرس کوتاه شده: