۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰:۲۶ ۱۱۴
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره6، پایش آتش سوزی جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی (قسمت سوم)

کارگاه آموزشی شماره6، پایش آتش سوزی جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی (قسمت سوم)

در کارگاه آموزشی شماره -6 موضوعات ذیل ارائه می گردد. مدت زمان آموزش این کارگاه 47 دقیقه بوده و از طریق لینک ویدیویی پایین قابل مشاهده می باشد.

 • الگوریتم آشکارسازی آتش Byun و همکاران
 • شمای کلی سامانه آشکارسازی آتش سوزی
 • مرحله 1- یافتن سنجنده مناسب
 • مرحله 2- دریافت اطلاعات سنجنده در ایستگاه گیرنده زمینی
 • مرحله3- ارسال اطلاعات از ایستگاه گیرنده زمینی به مرکز کنترل و پردازش تصاویر
 • مرحله4- پردازش تصاویر دریافت شده به منظور کشف و استخراج نقاط بحرانی
 • مرحله5- صحت سنجی نتایج با داده های کمکی و ایجاد الگوریتم های تحلیل تلفیقی
 • مرحله6- کشف نهایی نقاط بحرانی
 • مرحله7- اعلام نقاط بحرانی به عوامل اطفاء
 • شرایط خاص ایران در مواجحه با آتش سوزی جنگل
 • سامانه توسعه داده شده، ماژول آشکارسازی آتش سوزی
 • سامانه توسعه داده شده، ماژول پهنه بندی ریسک حریق
 • مساحی مناطق سوخته شده پس از حریق
 • موانع و مشکلات


بازگشت

آدرس کوتاه شده: