۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۵:۲۰ ۱۳۹
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره5، پایش آتش سوزی جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی (قسمت دوم)

کارگاه آموزشی شماره5، پایش آتش سوزی جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی (قسمت دوم)

در کارگاه آموزشی شماره -5 موضوعات ذیل ارائه می گردد. مدت زمان آموزش این کارگاه 54 دقیقه بوده و از طریق لینک ویدیویی پایین قابل مشاهده می باشد.

  • آشکارسازی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی
  • رویکرد جهانی پایش ماهواره ای آتش سوزی
  • برخی از مهمترین سنجنده های موجود با قابلیت آشکار سازی آتش سوزی
  • برخی از مهمترین الگوریتم های آشکار سازی آتش از تصاویر ماهواره ای
  • الگوریتم آشکارسازی آتش Gollio و همکاران
  • الگوریتم آشکارسازی آتش Wang و همکاران


بازگشت

آدرس کوتاه شده: