۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۴:۲۸ ۱۴۱
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره3، ویژگی های سنجنده ها و ماهواره ها

کارگاه آموزشی شماره3، ویژگی های سنجنده ها و ماهواره ها

در کارگاه آموزشی شماره -3 موضوعات ذیل ارائه می گردد. مدت زمان آموزش این کارگاه 60 دقیقه بوده و از طریق لینک ویدیویی پایین قابل مشاهده می باشد.

 • تغییرات در سنجش از دور
 • منظومه ماهواره ای
 • سنجنده ها
 • ماهواره لندست 7
 • ماهواره لندست 7 سنجنده ETM
 • لندست 8 سنجنده OLI , TIRS
 • ماهواره Aqua
 • ماهواره Terra
 • ماهواره SPOT 6 , SPOT7
 • ماهواره NAOMI
 • جفت ماهواره های Sentinel-1
 • سنجنده C-SAR
 • جفت ماهواره Sentinel-2
 • سنجنده MSI مستقر بر Sentinel-2
 • جفت ماهواره های Sentinel-3
 • سنجنده OLCI مستقر بر Sentinel-3
 • سنجنده های SLSTR و SRAL مستقر بر Sentinel-3
 • ماهواره SkySat-1 الی 13
 • ماهواره های WorldViow
 • ماهواره CBERS-4
 • ماهواره ALOS-2,3
 • ماهواره Denali/1
 • ماهواره CartoSat 1,2,3
 • ماهواره EnMap
 • ماهواره OES-R
 • ماهواره GOMX-4


بازگشت

آدرس کوتاه شده: