۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۴:۱۰ ۱۴۳
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره2، انواع طبقه بندی های سنجنده های ماهواره ای

کارگاه آموزشی شماره2، انواع طبقه بندی های سنجنده های ماهواره ای

در کارگاه آموزشی شماره -2 موضوعات ذیل ارائه می گردد. مدت زمان آموزش این کارگاه 60 دقیقه بوده و از طریق لینک ویدیویی پایین قابل مشاهده می باشد.

  • تابش الکترومغناطیسی
  • قوانین تابش الکترومغناطیسی
  • سنجنده های غیر فعال
  • نام و مشخصات نمونه هایی از ماهواره های فعال و غیر فعال
  • طبقه بندی سنجنده ها از نظر نوع خروجی
  • طبقه بندی سنجنده ها از منظر ماهیت فیزیکی کمیت مورد اندازه گیری
  • قدرت تفکیک مکانی
  • قدرت تفکیک رادیو متریک
  • قدرت تفکیک زمانی


بازگشت

آدرس کوتاه شده: