۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۱:۲۹ ۲۴۱
طبقه بندی: مدرسه سنجش از دور
چچ
کارگاه آموزشی شماره1، اصول و مبانی سنجش از دور ماهواره ای

کارگاه آموزشی شماره1، اصول و مبانی سنجش از دور ماهواره ای

کارگاه آموزشی شماره -1 به مدت 60 دقیقه از طریق فیلم ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.بازگشت

آدرس کوتاه شده: