۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۲۱:۰۵ ۲۷۰
طبقه بندی: معرفی کتب و مجلات
چچ
قفسه کتب سامانه های اطلاعات مکانی

قفسه کتب سامانه های اطلاعات مکانی

این قفسه به معرفی کتب سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS اشاره دارد.

آدرس کوتاه شده: