۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۱۸:۵۷ ۳۴۲
طبقه بندی: باشگاه رصدخانه های نجومی ایران (برنا)
چچ
باشگاه رصدخانه های نجومی ایران (برنا)

باشگاه رصدخانه های نجومی ایران ( برنا)

باشگاه رصدخانه های نجومی ایران ( برنا) به منظور هدفمندسازی و یکپارچه‌سازی کلیه توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور در حوزه نجوم و به ویژه نجوم رصدی ایجاد شده است.

باشگاه رصدخانه های نجومی ایران ( برنا) به منظور هدفمندسازی و یکپارچه‌سازی کلیه توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور در حوزه نجوم و به ویژه نجوم رصدی ایجاد شده است. برنا برای همکاری علمی و اجرایی فی‌مابین رصدخانه‌های نجومی فعال کشور به منظور توسعه زیرساخت و توسعه آموزش، پژوهش و ترویج علوم وابسته به نجوم برای کلیه پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان است. از جمله خدمات قابل ارائه برنا می توان به ایجاد زیر ساخت و بستر مناسب برای ارائه خدمات نجوم رصدی به پژوهشگران و دانشجویان معلمان و دانش آموزان، انجام رصد هماهنگ از چند نقطه در قالب این باشگاه، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه نجوم و اکتشافات فضایی با همکاری اعضای باشگاه، ارائه خدمات آموزشی به کاربران به صورت چندرسانه‌ای و مدیریت و آرشیو داده‌های رصدی اشاره نمود.
ساختار علمی و خدماتی برنا دارای سه بخش است تا اهداف و ایده‌های مندرج در آن تحقق یابد و بخش عمده‌ای از نیارمندی‌های کشور در حوزه نجوم را پوشش دهد. این سه بخش عبارتند از؛ آموزش، پژوهش و ترویج.
در بخش آموزش علاوه بر تبادل دانش و تخصص میان اعضای باشگاه، برگزاری برنامه های آموزشی متنوع برای کاربران مورد توجه است. در بخش پژوهش نیز به اجرای تحقیقات علمی کاربردی مشترک میان اعضای باشگاه، همکاری در پروژه های بین المللی، ارائه خدمات رصدی به پژوهشگران و محققان کشور و پژوهش در زمینه ساخت و توسعه تجهیزات مورد نیاز رصدخانه ها پرداخته میشود. در بخش ترویج، طرح‌های ترویج علم با محوریت نجوم در جامعه اجرا می گردد که می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه و علاقه به نجوم موجب ارتقاء دانش و آگاهی‌های عمومی شده و پژوهش‌های دانشگاهی را با نیازهای جامعه هماهنگ نماید.

خدمات باشگاه مزایای عضویت شرایط عضویت فرم عضویت

آدرس کوتاه شده: