۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۲۸ ۷۱
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی و با فناوری بالا

طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی و با فناوری بالا

آزمایشگاه سنجش از دور با توجه به انجام فعالیت های تخصصی و حیاتی، ساخت شماری از تجهیزات با فناوری بالا و همچنین ضروری را که امکان آماده سازی آن بنا به دلایل مختلف وجود ندارد نیز در دستور کار قرار داده و اقدامات لازم را نیز به انجام رسانیده است.
برهمین اساس این آمادگی وجود دارد تا در زمینه ساخت تجهیزات مشابه ضمن ارائه راهنمایی های لازم به عموم کاربران تخصصی، شرکت های دانش بنیان و نهادهای حاکمیتی، در این مسیر انتقال تجربه نیز انجام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: