۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۲۴ ۶۴
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
راه اندازی تجهیز نمایانی سنج visibility sensor وتولید نرمافزارثبت داده اختصاصی

راه اندازی تجهیز نمایانی سنج visibility sensor وتولید نرمافزارثبت داده اختصاصی


این تجهیز که دارای قابلیت دید هوشمند است در ترکیب با یک حسگر تابش زمینه توانایی اندازه گیری میزان نور محیط را می یابد. داده های خروجی این دستگاه به عنوان ورودی نرم افزارهای تصحیحات اتمسفری سایت های کالیبراسیون میدانی استفاده می شود. به دلیل فقدان دانش فنی و یا هزینه بسیار بالای راه اندازی، علیرغم اینکه این تجهیز در بسیاری از مراکز کشور وجود دارد اما عملاً بلااستفاده و غیرعملیاتی می باشد.شکل 1- راه اندازی تجهیز نمایانی سنج


متخصصین آزمایشگاه سنجش از دور سازمان فضایی ایران با اتکا به توان داخلی ضمن راه اندازی این تجهیز در شرایط تحریم، نرم افزاری جهت بهره برداری، ارتباط، مدیریت داده، تحلیل نتایج و ارائه خروجی برای ان طراحی نمودند.شکل 2- نرم افزار مختص تجهیز نمایانی سنج مرکز فضایی ماهدشت

آدرس کوتاه شده: