۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۲۱ ۸۳
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
نصب، راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه تابش سنج خالص (Net Radiometer) درایستگاه هواشناسی مرکزماهدشت

نصب، راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه تابش سنج خالص (Net Radiometer) درایستگاه هواشناسی مرکزماهدشت


تابش سنج خورشیدی وسیله ای است که می تواند ارنژی تابشی خالص را محاسبه نماید. این وسیله که از سنسورهای مختلف تشکیل شده است علاوه بر محاسبه تابش خالص خورشید، مقدار تابش خالص محیط و امواج را در محدوده فروسرخ دور نیز محاسبه می نماید. محاسبه دما و سپیدایی یا آلبدو از دیگر پارامترهای به دست آمده از تابش سنج خالص است.شکل 1- مراحل آماده سازی و کالیبراسون تابش سنج خالص در مرکز فضایی ماهدشت


متخصصان اداره آزمایشگاه سنجش از دور موفق به راه اندازی و نصب این تجهیز ارزشمند در ایستگاه هواشناسی شده و اطلاعات آن قابل ارائه به عموم می باشد.
لازم به ذکر است به منظور دسترسی به داده های خام در تمامی مراحل می بایست دیتالاگر داده های ولتاژ برای تابش سنج ها و داده مقاومت برای دماسنج ها را ذخیره کند، لذا نرم افزار مناسب این عملیات در آزمایشگاه نوشته شده و مورد استفاده قرار گرفت.شکل 2- عملیاتی سازی و برداشت داده های تابش سنج خالص ذر مرکز فضایی ماهدشت

آدرس کوتاه شده: