۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۱۷ ۷۷
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
طراحی و احداث ایستگاه هواشناسی در مرکز ماهدشت با قابلیت برداشت لحظه‌ای داده‌های مهم هواشناسی و ارائه در سایت سازمان فضایی

طراحی و احداث ایستگاه هواشناسی در مرکز ماهدشت با قابلیت برداشت لحظه‌ای داده‌های مهم هواشناسی و ارائه در سایت سازمان فضایی


ایستگاه هواشناسی ثابت به صورت مرتب در حال برداشت داده از وضعیت آب و هوای مرکز ماهدشت می باشد. این ایستگاه اطلاعاتی از قبیل دما و رطوبت هوا، دمای خاک، میزان بارندگی، میزان تشعشع خورشید، سرعت و جهت باد را اندازه گیری و ثبت می نماید. داده های برداشت شده در بازهای مختلف زمانی تحلیل و گزارش کاملی از وضعیت آب و هوا به منظور استفاده در سایر واحدها تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد. داده ها در محیط نرم افزار اکسل تحلیل شده و گراف های مناسب برای تحلیل وضعیت آب و هوا رسم می شود. گزارش ها از سال 1395 آماده شده و در سایت سازمان فضایی قرار داده شده است. در شکل زیر نمونه هایی از تحلیل های انجام شده برای هر پارامتر و در شش ماه اول سال 1396 آمده است.


شکل 1- ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت
شکل 2- محصولات و خروجی های استگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت

آدرس کوتاه شده: