۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۰۵ ۷۳
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
کالیبراسیون CCD دوربین تصویربرداری پهپاد

کالیبراسیون CCD دوربین تصویربرداری پهپاد


با درخواست یکی از دانشگاه های کشور به منظور کالیبراسیون رادیومتریک CCD دوربین پهپاد آن که شامل دوربین های محدوده مرئی و مادون قرمز بود، واحدکالیبراسیون آزمایشگاه برنامه ریزی لازم را به منظور انجام فعالیت مذکور آغاز نموده و در مرحله اول با مطالعه مشخصات دوربین های مورد نظر و ارزیابی امکانات آزمایشگاه به این درخواست پاسخ مثبت داد. باتوجه به محدودیت های مشاهده شده در دوربین ارائه شده این واحد اقدام به طراحی چینش های متناسب با آن نموده و روند آزمایش ها را پیگیری نمود. به همین منظور آزمایش های مربوط به اثرات bad pixel، hot pixel، flat field، vigniting، تست مربوط به SNR سنجنده، استخراج GAIN و OFFSET سنجنده و همچنین طیف سنجی از نمونه های پلاستیکی تارگت کالیبراسیون میدانی سنجنده به انجام رسیده و گزارش آن به اطلاع کاربر رسید.شکل 1- انجام کالیبراسیون رادیومتریک CCD دوربین تصویربرداری پهپاد

آدرس کوتاه شده: