۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۴:۰۱ ۵۱
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی گونه های جنگلی منطقه زاگرس (بنا به درخواست دانشگاه شهرکرد)

طیف سنجی گونه های جنگلی منطقه زاگرس (بنا به درخواست دانشگاه شهرکرد)


طیف سنجی آزمایشگاهی از دو گونه مهم درختی جنگل های زاگرس (بلوط و بنه) بنا به درخواست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد با طیف سنج SVC انجام شد. هدف از انجام طیف سنجی بررسی ارتباط میان برخی متغیرهای درختان بلوط و بنه با بازتاب طیفی بود. 200 نمونه جنگلی جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری در اتاق تاریک آزمایشگاه، مورد طیف سنجی قرار گرفتند. طیف سنج SVC محدوده طیفی 350 تا 2500 نانومتر را پوشش می دهد. این تجهیز قابلیت عملکرد مستقل (به دلیل وجود حافظه)، عملکرد از طریق PDA (Personal Digital Assisted) و اتصال به کامپیوتر را دارد.
نمایی از طیف سنج SVC


طیف سنجی آزمایشگاهی نمونه جنگلی با طیف سنج SVC


شکل زیر منحنی طیفی تعدادی از نمونه های جنگلی را نشان می دهد.


آدرس کوتاه شده: