۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۵۵ ۴۹
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی از بیماران مبتلا به آنمی (بنا به درخواست دانشگاه تهران)

طیف سنجی از بیماران مبتلا به آنمی (بنا به درخواست دانشگاه تهران)


آنمی یا کم خونی یکی از رایج ترین بیماری های خونی است که با کاهش میزان هموگلوبین یا تعداد اریترویست ها مشخص می گردد. همه بیماری ها بدون استثناء باعث تغییرات اساسی در بیوشیمی سلولی و یا بافت می شود. تشخیص بیماری های پاتولوژیک در پزشکی عموما با بررسی های بصری بافت مشکوک و روش های رنگ آمیزی بافتی و بازرسی میکروسکوپی انجام می شود. طیف سنجی مادون قرمز ابزاری قدرتمند برای مطالعات بیولوژیک و فیزیولوژیک است. طیف سنجی مادون قرمز در واقع روشی است که دانشمندان برای تعیین ساختار مولکول از آن استفاده می کنند. از این علم بیشتر در تشخیص بیماری های صعب العلاج مانند سرطان های گردن، روده، تیروئید و ...، و بیماری های هپاتیت و HIV به دلیل دقت و سرعت بالایی که در تشخیص دارد، استفاده شده است. در خصوص بیماری های با شیوع بالا مانند دیابت، کم کاری و پرکاری تیروئید و آنمی که نیاز به نظارت مداوم و پیوسته دارند تحقیقات شایانی در سطح جهان انجام نشده است. لذا تحقیق در این خصوص بیماری ها و بکارگیری علم طیف سنجی که یکی از شاخه های علم سنجش از دور است، می تواند تحولی نوین به شمار رود. در این صورت می توان بدون نیاز به انجام هر گونه آزمایش خون، نوع و سطح بیماری ها را با دقت و سرعت بالا تعیین نمود.
در همین راستا آزمایشگاه ملی سنجش از دور بنا به درخواست گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران، در راستای پایان نامه با عنوان "بررسی رفتار فیزیولوژیک بدن بر اساس امضای طیفی" اقدام به انجام مشاهدات طیف سنجی بر روی بیماران و افراد سالم نمود. تعداد 70 نفر در این تحقیق با استفاده از تجهیز ASD در بیمارستان .... مورد طیف سنجی قرار گرفتند.
هدف از این پژوهش تشخیص سریع بیماری آنمی در گروه های سنی مختلف بدون نیاز به انجام آزمایشات تهاجمی می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج طیف سنجی نشان می دهد که آیا روش طیف سنجی انعکاسی می تواند روشی مناسب و قابل اعتماد برای تشخیص بیماری های خونی در بدن فرد شود یا خیر.
طیف سنجی از بیماران مبتلا به آنمی در بیمارستان

منحنی طیفی بیماران و افراد سالم (شماره 4 و 13 بیمار می باشند)

آدرس کوتاه شده: