۰۰:۰۰ ۹۲
طبقه بندی: کارگاه، همایش و دوره آموزشی
چچ
گزارش برگزاری برنامه های آموزشی- ترویجی در هفته جهانی فضا 12-18 مهر 1396

گزارش برگزاری برنامه های آموزشی- ترویجی در هفته جهانی فضا 12-18 مهر 1396

در راستای تحقق برنامه های هفته جهانی فضا با توجه به شعار انتخابی، سازمان فضایی ایران فعالیت های آموزشی- ترویجی را در حوزه فضا در قالب برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی، مسابقات نقاشی و قصه‌نویسی برای رده‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال، برگزاری برنامه های آموزشی در مدارس، انتشار تمبر و پوستر خاص هفته جهانی فضا و ... انجام می دهد. تجربه کوتاه چندساله هفته جهانی فضا نشان داده است، برگزاری سالانه مراسم این هفته در سطح ملی و بین‌المللی، در ارتقای سطح فرهنگ و بهبود شرایط زندگی مردم با گسترش بهره‌برداری از علوم و فناوری فضایی مؤثر بوده است.

مقدمه
كشور ما ايران، از ابتداي شكل گيري هفته جهاني فضا، فعاليت‌هاي كم و بيش گسترده‌اي را به منظور تحقق اهداف اين هفته در كشور به انجام رسانده است. از نخستين سال برگزاري اين هفته يعني سال 2000، مركز سنجش از دور ايران به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در مراسم بين المللي هفته جهاني فضا و مجامع مرتبط با فعاليت‌هاي فضايي به طور رسمي شركت كرده و همواره به عنوان يكي از طرفداران و پيشگامان برگزاري هفته جهاني فضا نقش خود را ايفا كرده است. در راستاي تحقق برنامه هاي هفته جهاني فضا با توجه به شعار انتخابي، سازمان فضايي ايران فعاليت هاي آموزشي- ترويجي را در حوزه فضا در قالب برگزاري همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، مسابقات نقاشي و قصه‌نويسي براي رده‌هاي سني كودك، نوجوان و بزرگسال، برگزاري برنامه هاي آموزشي در مدارس، انتشار تمبر و پوستر خاص هفته جهاني فضا و ... انجام مي دهد. تجربه كوتاه چندساله هفته جهاني فضا نشان داده است، برگزاري سالانه مراسم اين هفته در سطح ملي و بين‌المللي، در ارتقاي سطح فرهنگ و بهبود شرايط زندگي مردم با گسترش بهره‌برداري از علوم و فناوري فضايي مؤثر بوده است. گزارش پيش رو، شرح برنامه آموزشي ترويجي انجام شده در طول هفته جهاني فضا سال 1396 است كه توسط سازمان فضايي ايران، معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي، اداره كل سنجش از دور برگزار شده است.

1- برنامه هاي آموزشي و ترويجي در مدارس كشور
در دنياي در حال تغييرِ كنوني، آموزش و ترويج به دلايل فراوان به عنوان ضرورتي انكار ناپذير پذيرفته شده است. از آنجايي كه تاريخچه علوم مربوط به فضا و سنجش از دور در دنيا و ايران به بيش از چند دهه نمي رسد و اطلاعات چنداني از اين مباحث در بين مردم وجود ندارد، لذا آموزش و ترويج اين علم امري ضروري است. در اين ميان آموزش به كودكان و نوجوانان مي تواند در ترويج اين علم كمك شاياني نمايد.

1-1- دوره هاي آموزشي در دبيرستان هاي تهران
دوره هاي آموزشي در مدارس منتخب تهران در تاريخ هاي پانزدهم تا هجدهم مهر ماه 1396 برگزار گرديد. در اين دوره آموزشي بيش از 500 دانش آموز شركت داشتند.

1-1-1- مدارس منتخب
  • مدرسه دخترانه دولتي شهيد بنت الهدي صدر( شنبه 15/7/1396)
  • دبيرستان دولتي پسرانه شيخ بهايي (يكشنبه 16/7/1396)
  • مدرسه دولتي پسرانه راهيان فضيلت (دوشنبه 17/7/1396)
  • دبيرستان غير انتفاعي پسرانه علامه طباطبايي2 واحد گلستان (سه شنبه 18/7/1396)
1-1-2- محورهاي آموزشي
1-1-3- مجري
 برنامه هاي آموزشي مذكور توسط معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي سازمان فضايي ايران، اداره كل سنجش از دور برنامه ريزي و اجرا گرديد.
smileysmiley
smileysmiley
1-2- دوره هاي آموزشي در دبيرستان هاي كرج
   دوره هاي آموزشي سنجش از دور، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و نجوم در تاريخ هاي پانزدهم تا هفدهم مهرماه 1396 در مدارس منتخب كرج برگزار گرديد.

1-2-1- مدارس منتخب
  • دبيرستان دخترانه پاكان
  • دبيرستان پسرانه شهيد سلطاني
  • دبيرستان دخترانه فرزانگان 4
1-2-2- محورهاي آموزشي
1-2-3- مجري
 برنامه هاي آموزشي مذكور توسط كارشناسان معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي سازمان فضايي ايران در بخش اداره كل سنجش از دور برنامه ريزي و اجرا گرديد.
آدرس کوتاه شده: