۰۰:۰۰ ۱۱۷
طبقه بندی: کارگاه، همایش و دوره آموزشی
چچ
کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی

کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی

این کارگاه‌ آموزشی از ساعت 8:30 الی 14:30 در مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید و در طی آن شش نفر از اساتید دانشگاه های کشور به ارائه تحقیقات و یافته های علمی خود در زمینه کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی و بررسی چالش های اساسی در زمینه برخی معضلات محیطی در کشور پرداختند.

این کارگاه‌ آموزشی در 17 مهرماه 1395 از ساعت 8:30 الی 14:30 در مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید و در طی آن شش نفر از اساتید دانشگاه های کشور به ارائه تحقیقات و یافته های علمی خود در زمینه کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی و بررسی چالش های اساسی در زمینه برخی معضلات محیطی در کشور پرداختند.

AWT IMAGE
کارگاه با توضیحات و ارائه ی آقای مهندس صالحفرد، در زمینه فعالیت های سازمان فضایی در هفته فضا 95 و نیز اهداف سازمان از برنامه های خود و بزرگداشت این هفته آغاز شد. در ادامه اساتید دانشگاهی به ارائه تحقیقات خود در زمینه برخی چالش های علوم محیطی در کشور پرداختند. موضوعات مورد بحث در کارگاه ‌آموزشی علوم محیطی به قرار زیر بودند:

  1. موضوع "چالش های سنجش از دور در ایران" که توسط آقای دکتر متکان از دانشگاه شهید بهشتی ارائه گردید.
  2. موضوع "زمین لرزه تهران و سنجش از دور" که توسط آقای دکتر طالبیان رئیس محترم پژوهشکده علوم زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  3. موضوع "کاربرد سنجش از دور در مطالعات منابع آب" که آقای دکتر جهانگیر پرهمت از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به شناسایی مشکلات کشور در این زمینه و راهکارهای ارائه شده  توسط سنجش از دور پرداختند.
  4. موضوع " چالش های جهانی خاک، پتانسیل های سنجش از دور و پایش آن" توسط آقای دکتر علوی پناه از دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.
  5. موضوع طراحی سیستم های حامی تصمیم گیری محیطی در EDSS  توسط آقای دکتر علیمحمدی عضو هئیت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ارائه گردید.
  6. " کاربرد فناوری فضایی در مطالعات جنگل " نیز توسط آقای دکتر صاحبی، عضو هئیت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مورد ارزیابی قرار گرقت.

امروزه داشتن نگاه علمی به موضوعات مطرح شده فوق، به خصوص در موضوعاتی مثل زمین لرزه یا مسائل کشورمان در منابع آب و خشکسالی، و یا موضوعاتی مثل خاک، کاربری اراضی و یا جنگل و یافتن راهکاری مطمئن و سریع برای مطالعه آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این کارگاه ضمن مورد بحث قرار دادن این موضوعات، توانایی سنجش از دور در حل این معضلات بررسی شد و علاوه بر بیان توانمندی ها و کاربرد سنجش از دور در حل این مشکلات، علل ضعف ها و کاستی ها در بررسی و به نقشه درآوردن این معضلات نیز، مورد بحث و بررسی  قرار گرفت. برخی از آسیب های احتمالی، کاستی ها و نواقص مطرح شده در این زمینه، عبارتند از:

  • گران بودن کتب خارجی در زمینه سنجش از دور و همچنین عدم تالیف و ترجمه کافی از این منابع.
  • در دسترس نبودن داده های سنجش از دور کافی و نیز نبود آرشیو کامل داده های ماهواره ای.
  • با توجه به تلفیقی بودن علم سنجش از دور،  نبود فرهنگ کار تیمی در این زمینه در کشور.

بازگشت

آدرس کوتاه شده: