۰۰:۰۰ ۱۱۸
طبقه بندی: کودکان/نوجوانان
چچ
برنامه های آموزشی و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 97

برنامه های آموزشی و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 97

برنامه های آموزشی و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 97

بدون شك در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مهم در ايجاد تحول و رسيدن به اهداف، اجراي برنامه هاي آموزشي مختلف است. دراين راستا توجه به رويكردهاي نوين آموزش، بسيار حائز اهميت خواهد بود. از آنجايي كه تاريخچه علوم فضايي سنجش از دور در دنيا به بيش از چند دهه نمي رسد و اطلاعات چنداني از اين مباحث در بين مردم وجود ندارد، لذا آموزش و ترويج اين علوم، امري ضروري است. در اين ميان آموزش به زبان ساده به كودكان و نوجوانان در ترويج يادگيري علوم فضايي كمك شاياني مي نمايد.
در سال هاي اخير، آموزش و ترويج علوم مربوط به فضا، در دستور كار سازمان فضايي ايران قرار گرفته است. از اين رو، در مهر ماه 97 در آستانه برگزاري هفته جهاني فضا، همانند سال هاي گذشته، برنامه هاي آموزشي سازمان فضايي ايران با هدف آموزش مطالب فضايي به دانش آموزان مقاطع تحصيلي مختلف برگزار گرديد.

محور هاي اصلي آموزش مطلب فضايي به زبان ساده
•    آشنايي با ماهواره ها و ابزارهاي فضايي
•    آشنايي با علم سنجش از دور و كاربردهاي آن
•    آشنايي با سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي و كاربردهاي آن
•    آشنايي با نجوم (اختر زيست شناسي)

برنامه كاري:
كانون پرورش فكري شهرستان قم
روز 12 مهر ماه 1397، آموزش در دو مقطع كودكان و نوجوان در قالب سه كارگاه آموزشي در خصوص مطالب فضايي سنجش از دور، نجوم و سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي، انجام گرديد.
•••

•••

 
دبيرستان پيشگامان
در روزهاي 17 و 18 مهرماه 1397، برنامه آموزش در دبيرستان پيشگامان واقع در منطقه 5 تهران در دو دبيرستان 1 و2 در سه بخش سنجش از دور و كاربردهاي آن، نجوم و سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي، انجام گرفت.
•••

•••

 
دبستان ابراهيمي روستاي نعمت اله از بخش صوفيان استان آذربايجان شرقي
در روز نهم آبان ماه 1397، برنامه آموزشي با موضوع فناوري فضايي سنجش از دور، تصاوير ماهواره اي و كاربردهاي آنها در دبستان ابراهيمي روستاي نعمت اله بخش صوفيان استان آذربايجان شرقي در دو گروه دختران و پسران به زبان ساده ارائه گرديد. دانش آموزان با كمك پوسترهاي‌ آموزشي سازمان فضايي ايران، ضمن آشنايي با انواع ماهواره ها، از تغييرات سطح آب درياچه اروميه طي 40 سال اخير، مطالعه تغييرات كاربري اراضي، خشكسالي و مديريت بلاياي طبيعي آگاهي يافتند.
•••
•••
آدرس کوتاه شده: