۰۰:۰۰ ۱۰۵
طبقه بندی: کودکان/نوجوانان
چچ
برنامه های هفته جهانی فضا 1395

برنامه های هفته جهانی فضا 1395

با توجه به شعار هفته جهاني فضا سال جاري با عنوان" سنجش از دور و توانمند سازي آينده" اداره كل سنجش از دور سازمان اقدام به برگزاري برنامه هاي مختلفي به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش كاربران در حوزه هاي فناوري سنجش از دور، نمود.

AWT IMAGE

  • برگزاري برنامه آموزش و ترويج فناوري هاي فضايي در هفته جهاني فضا در مدارس تهران
  1. مجتمع آموزشي پسرانه دولتي دكتر محمود افشار
  2. مجتمع آموزشي پسرانه غير دولتي حضرت امير
  • برگزاري مسابقه مقاله و داستان نويسي سنجش از دور و توانمندسازي آينده
  1. مقاله شماره 1 : از موسيقي تا فضا، از سنتور تا ماهواره
آدرس کوتاه شده: