۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۱ ۵۸۰
طبقه بندی: اقتصاد سنجش از دور
چچ
اقتصاد سنجش از دور

اقتصاد سنجش از دور


تمرکز دولت‌ها در سرمایه‌گذاری بر روی سه بخش از حوزه فضایی است که شامل ارسال انسان به فضا، پرتابگرها و کاربردهای فناوری فضایی می‌باشد. از حوزه های فناوری فضای می توان به سنجش از دور و کاربردهای آن اشاره نمود که موارد مذکور نقش کلیدی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی بخود اختصاص می دهد.
اقتصاد فضایی یک اقتصاد نو ظهور در حوزه فناوری است، این اقتصاد در سال 2016 بیش از 34۴ میلیارد دلار بوده که بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار آن مربوط به صنعت ماهواره‌ای (معادل ۷۵ درصد که در اختیار بخش خصوصی است) و ۸۴ میلیارد دلار آن در بخش غیر ماهواره‌ای (معادل ۲۵ درصد که شامل بودجه‌ های دولتی است) سرمایه گذاری شده است. نکته‌ قابل توجه در این بخش، رشد 11 درصدی خدمات فناوری سنجش از دور می‌باشد که به دلیل افزایش تعداد شرکت‌ های فعال در این زمینه، ادغام برخی شرکتها و افزایش کاربردهای تجاری تصاویر سنجش از دور رخ داده است. اقتصاد صنعت ماهواره‌ای طی ده سال گذشته رشد 100% را تجربه نموده، که خود از رشد متوسط اقتصاد جهانی بالاتر است و پیش بینی می گردد، رشدی بین50 تا 86 درصدی را تا افق 1404 تجربه نماید. این بدان معنی است که رقم اولیه 344 میلیارد دلار اقتصاد فضا به ارقام 515 یا 640 میلیارد دلار برسد.
••

آدرس کوتاه شده: