۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۳۴
طبقه بندی: داده ها و سنجنده ها
چچ
سامانه های راداری

سامانه های راداری

سامانه‌های راداری به عنوان زیرمجموعه اصلی سنجنده های میکروویو شامل یک المان الکترومغناطیسی هستند که سیگنال بازگشتی حاصل از عکس‌العمل بین سیگنال تابش و هدف را ثبت می کنند. به صورت کلی، در این سامانه ها سیگنال یک منبع تابشی که با ویژگی‌ آشکارسازی هدف طراحی شده، توسط یک آنتن به سمت هدف ارسال می شود؛ برخورد این سیگنال با هدف، بازتابی از نوع ایزوتروپیک، تصادفی و یا قطبی ایجاد می‌کند که مقداری از آن به آنتن گیرنده می رسد و با تبدیل سیگنال دریافتی به سیگنال الکتریکی و سپس فیلتر، تقویت و پردازش آن، امکان شناسایی و یا تغییرات هدف فراهم می شود. مولفه های مهم در این فناوری توان فرستنده، بهره فرستنده، افت فرستنده، توان گیرنده، بهره گیرنده، تلفات گیرنده و تضعیف انتشار هستند.
کاربردهای بسیاری برای انواع رادارهای فضابرد ( نظیر ارتفاع‌سنج ها، SAR و GPR) تعریف شده است که از آنها می توان به مشاهده زمین، اقیانوس و شرایط آب و هوایی اشاره نمود؛ نمونه های از این کاربردها را می‌توان در بخش اخبار (پایش لکه نفتی با استفاده از تصاویر راداری) و محصولات سنجش از دور سایت سازمان فضایی ایران مشاهده نمود. همچنین فهرست برخی از تصاویر ماهواره ای راداری در صفحه معرفی داده ها و سنجنده ها ارائه شده است.
 
رادار روزنه مصنوعی (SAR)
یکی از مهم ترین انواع رادار فضابرد، رادار روزنه مصنوعی (SAR) است. از این فناوری برای افزایش مجازی اندازه آنتن جهت دستیابی به وضوح سمتی بیشتر استفاده می شود. از آنجایی که افزایش فیزیکی اندازه آنتن، جرم، توان و حجم ماهواره را افزایش خواهد داد و منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد، ‌استفاده از تئوری داپلر و حرکت رو به جلو ماهواره راهکاری برای ایجاد یک آنتن طولانی (مجازی) که اندازه آن برابر است با طول زمان انتگرال‌گیری فراهم می آورد؛ این روش رادار روزنه مصنوعی (SAR) نامیده می شود.
 

شکل زیر نمایی از ماهواره راداری NISAR را نشان می دهد،‌ این ماهواره که پروژه مشترک سازمان فضایی ایلات متحده (NASA) و سازمان پژوهش های فضایی هند (ISRO) است، با هدف توسعه و پرتاب ماهواره رادار روزنه مصنوعی SAR دو فرکانسه طراحی شده است.
 
آدرس کوتاه شده: