۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۰۲
طبقه بندی: پروژه ها و فعالیت های پایان یافته
چچ
تهیه مدل رقومی زمین و استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای

تهیه مدل رقومی زمین و استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای

تهیه مدل رقومی زمین و استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای

این پروژه در سال 1380 با همکاری سازمان نقشه برداری ایران انجام شد. هدف از این پروژه تهیه مدل رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای اسپات با دقت 20 متر، استخراج و به روز نمودن عوارض زمینی مانند راه، خیابان، راه آهن، خطوط ساحلی، رودخانه، جنگل، پوشش گیاهی و مراکز مسکونی در 5 شهر از جمله شهر ساری، اردبیل، ارومیه ، ایلام و کرمانشاه بوده است.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : ملی موضوع پروژه : تهیه مدل رقومی زمین
تاریخ شروع: مهر 1380 تاریخ خاتمه: اوایل 1382
متولی : مرکز سنجش از دور ایران مجری : سازمان نقشه برداری کشور
هدف پروژه : تهیه مدل رقومی زمین و استخراج عوارض ( راه ها، خیابان، راه آهن، خط ساحلی، رودخانه، جنگل، فضای سبز، محدوده شهر و غیره) از تصاویر ماهواره ای از شهر های ساری، کرمانشاه، ایلام، اردبیل و ارومیه با وضوح 20 متری از محدوده مشترک 5 زوج تصویر SPOT
آدرس کوتاه شده: