۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۱۵
طبقه بندی: مقطع ابتدایی
چچ
آب، مایه حیات

آب، مایه حیات

آب به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اصلی انسان ها و همه موجودات زنده، برای ادامه زندگی است. به همین دلیل، امروزه بحث مدیریت و بهره برداری اصولی از منابع‌ آب به یکی از چالش های مهم جهانی تبدیل شده است.

آب به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اصلی انسان ها و همه موجودات زنده، برای ادامه زندگی است. به همین دلیل، امروزه بحث مدیریت و بهره برداری اصولی از منابع‌ آب به یکی از چالش های مهم جهانی تبدیل شده است. از این رو، در قرن حاضر، انسان به دنبال یافتن پاسخ های روشن به سوالات زیر است:
  • منابع ‌آب شیرین سیاره زمین چیستند و در کجاها یافت می شوند؟
  • چگونه می توان آنها را شناسایی کرد؟
  • ماهواره ها چگونه آن را می بینند؟
  • چگونه در شناسایی منابع ‌آب و مدیریت آن به ما کمک می کنند؟
امروزه می دانیم که حدود 98 درصد آب های سیاره زمین را، آب های اقیانوس ها و دریاها تشکیل می دهند که شور می باشد. ولی ما برای ادامه زندگی به‌ آب شیرین نیاز داریم. بیشتر منابع ‌آب شیرین زمین، به صورت یخچال ها در قطب های شمال و جنوب زمین و نیز ارتفاعات و کوه های بلند ذخیره شده اند. بعد از آن، آب های زیرزمینی، بیشترین درصد آب شیرین ما را تشکیل می دهند. آب رودها، دریاچه ها و تالاب ها با کمتر از 2 درصد، کمترین میزان منابع آب شیرین، جهان هستند.
همان طور که در نمودار فوق نشان داده شده است؛ فقط 2.5 درصد از کل آب های دنیا، شیرین هستند.  <strong class='sis-keyword'>مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع ابتدایی
شکل (1) - همان طور که در نمودار فوق نشان داده شده است؛ فقط 2.5 درصد از کل آب های دنیا، شیرین هستند. بیشتر آب های شیرین به صورت یخچال در ارتفاعات و قطب های زمین هستند و بقیه به صورت آب های زیرزمینی یا به صورت رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها می باشند.
ماهواره ها در شناسایی پهنه های ‌آبی و تغییرات آن ها به ما کمک می کنند. همین طور با کمک تصویرهای ماهواره ای می توان تغییراتی را که انسان در استفاده از زمین ها ایجاد می کند، شناسایی کرد. خیلی از این تغییرات اراضی، از نظر محیط زیست و هدر دادن منابع آب، آسیب های جدی به سیاره محل سکونت ما و شرایط زندگی ما می رسانند. لذا استفاده از تصاویر ماهواره ای در مدیریت منابع آب خیلی ارزشمند است. همچنین با تصاویر ماهواره ای می توان میزان بارش برف، مساحت برف و میزان آبی که از ذوب شدن برف به دست می آید را محاسبه نمود. پایش برف از فعالیت های سازمان فضایی ایران، در سال های اخیر است.
پوشش برف در نیمه شمالی ایران در تصویر ماهواره ای آکوآ (AQUA) به تاریخ  27 اسفند 1397، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل (2) - پوشش برف در نیمه شمالی ایران در تصویر ماهواره ای آکوآ (AQUA) به تاریخ 27 اسفند 1397
نشان داده شده است.
تصویرهای ماهواره ای به کشاورزان کمک می کنند که از منابع آبی محدود، استفاده بهتر نمایند. در شکل زیر می بینید که چگونه با استفاده از تصویرهای ماهواره ای در صحرای عربستان برای مدیریت بهتر آبیاری استفاده شده و مزارع گندم، جو و ذرت در منطقه بیابانی ایجاد شده است.
مدیریت منابع آب و کشاورزی در منطقه بیابانی جنوب شرقی شهر ریاض عربستان با تصاویر لندست. مزارع گندم و جو به صورت دایره های سبز رنگ در تصویر گوگل ارث به تاریخ 27 فروردین 98 دیده می شود.مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل (3) - مدیریت منابع آب و کشاورزی در منطقه بیابانی جنوب شرقی شهر ریاض عربستان با تصاویر لندست. مزارع گندم و جو به صورت دایره های سبز رنگ در تصویر گوگل ارث به تاریخ 27 فروردین 98 دیده می شود.
دریاچه ها از مهم ترین منابع آبی و نیز تفریحی و گردشگری هستند. آیا می دانید که یکی از راه های مطالعه خشکسالی، تغییرات دریاچه ها و تالاب ها، تصاویر ماهواره ای هستند؟
به دلیل هزینه زیاد و زمان بر بودن نظارت زمینی، حتی نظارت بر بخش کوچکی از دریاچه ها با استفاده از روش های معمولی نظارت زمینی، غیر ممکن است. ماهواره های سنجش از دور، اطلاعات خوبی برای ارزیابی وضعیت و شرایط زیست محیطی تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها به ما می دهند. بچه های عزیز، با بخش کودکان مدرسه سنجش از دور سازمان فضایی همراه باشید تا در آینده بیشتر و بیشتر در این مورد بدانید.
آدرس کوتاه شده: