۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۰:۰۰ ۸۲
طبقه بندی: مقطع ابتدایی
چچ
تولد ماه

تولد ماه

بیش از چهار و نیم میلیارد سال است که ماه به دور زمین در چرخش است. نمونه های سنگی که فضانوردان از ماه به زمین آورده اند؛ عمری معادل با عمر زمین نشان می دهند. یعنی می توان گفت ماه و زمین سن تقریباً یکسانی دارند.

بیش از چهار و نیم میلیارد سال است که ماه به دور زمین در چرخش است. نمونه های سنگی که فضانوردان از ماه به زمین آورده اند؛ عمری معادل با عمر زمین نشان می دهند. یعنی می توان گفت ماه و زمین سن تقریباً یکسانی دارند.
به راستی، ماهِ زمین چگونه به وجود آمده است؟ از کجا آمده است؟ و چه زمانی متولد شده است؟
در گذشته های نه چندان دور، نظر بعضی دانشمندان این بود که ماه از اجرام آسمانی بوده که بیش از حد به زمین نزدیک شده و در دام جاذبه آن گرفتار شده و در مدار‌ آن قرار گرفته است. برخی دیگر معتقدند که ماه از برخورد یک سیارک به اندازه مریخ به زمین به وجود آمده است. و بعضی دیگر از دانشمندان، ماه را بخشی از سیاره زمین می دانند که در طی یک واپاشی بزرگ (Big Splash Theory) از سیاره زمین جدا شده است.
تئوری واپاشی بزرگ، تولد  <strong class='sis-keyword'>ماه</strong> را در حدود 4 و نیم میلیارد سال پیش،  <strong class='sis-keyword'>مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع ابتدایی
تئوری واپاشی بزرگ، تولد ماه را در حدود 4 و نیم میلیارد سال پیش بیان می کند. بر اساس این نظریه، ماه از تجمع ذرات و موادی که در نتیجه برخورد یک سیارک سرگردان با زمین جوان، از زمین جدا شده بودند؛ ایجاد شده است.
امروزه، اکثر دانشمندان بر این باورند که ماه کودک زمین است. نظریه آنها این است که بعد از شکل گیری زمین جوان، سیاره ای سرگردان با آن برخورد می کند (Big Splash Theory) و مقدار زیادی از مواد سطح زمین به فضا پرتاب می گردد. این مواد در فضا به هم پیوسته و ماه را ایجاد می کند. از‌ آنجا که نمونه های سنگ آورده شده از ماه به زمین نه فقط از نظر سنی که از نظر جنس و مواد بسیار شبیه به سنگ های سطح زمین می باشد؛ این تئوری، مورد پذیرش دانشمندان بسیاری قرار گرفته است.

ماه گرفتگی

مراحل ماه


آدرس کوتاه شده: