۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۰:۰۰ ۲۲۶
طبقه بندی: ایستگاه هواشناسی ماهدشت
چچ
ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت

ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت

ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت

از سال 1394 یک دستگاه ایستگاه هواشناسی ثابت در مرکز فضایی ماهدشت مستقر شده است که بصورت روزانه پارامترهای اقلیمی مختلفی را در منطقه برداشت می نماید. پارامترهای خروجی این ایستگاه در مطالعات جوی و محاسبات سنجش از دوری نقش حیاتی دارد. از این تجهیزات جهت اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و اقلیمی منطقه از قبیل دما، رطوبت، بارش، باد، شدت تابش، دمای سطح خاک و هر پارامتر اقلیمی مورد نیاز دیگر استفاده می شود.
•••
اطلاعات ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت
•••
•••
•••
•••
•••

آدرس کوتاه شده: