۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۰:۰۰ ۹۱
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
ALOS-3

ALOS-3

ALOS-3

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

ALOS-3

Advanced Land Observing Satellite

اپراتور ماهواره سازمان فضایی ژاپن
شروع ماموریت 2016
ماهواره بر H2A
کشور سازنده پایگاه پرتاپ : TNSC ، کشور ژاپن
ارتفاع مدار [km] 618
زاویه انحراف [º] 97.9
پهنای باند انتقال داده X-Band (8-12 Ghz)
نرخ ارسال داده 800 Mb/s
حجم ذخیره داده در ماهواره >200 Gb
قابلیت تغییر جهت بدنه ماهواره ±60
ماکزیمم حجم داده تولید شونده 1440 Gb/day
مدار ماهواره خورشید آهنگ
دوره بازگشت [روز] 60

سنجنده PRISM-2
تعداد سنجنده

رزولوشن مکانی

نوع تصویر برداری
تکنیک فشرده سازی

PRISM-2 (Panchromatic Remote Sensing Instrument for Streo Mapping)
دارای 2 سنجنده : دوربین نادیر دید و دوربین عقب دید
GSD NADIR-Looking : 0.8m
GSD Backward-Looking : 1.25m
جاروبی/استریو

JPEC2000

سنجنده HISUI
تعداد سنجنده

رزولوشن مکانی
محدوده باند طیفی

نوع تصویر برداری
نرخ ارسال داده
Hyperspectral Image SUIte
دارای 2 سنجنده MSS و HSS
GSD-MSS : 5m, GSD-HSS : 30m
MSS : 0.45-0.52, 0.52-0.60, 0.63-0.69, 0.76-0.90
HSS : VNIR :57 Bands 0.4-0.97, Interval :10nm
HSS : SWIR : 128 Bands 0.9-2.5, Interval : 12.5nm
MSS : 1Gb/S, HSS : 0.4Gb/s
باند طیفی مورد استفاده X-Band, Ka-Band
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] PALSAR-2
وضعیت عملیاتی
آدرس کوتاه شده: