۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۰۰
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Sentinel-1A/1B

Sentinel-1A/1B

Sentinel-1A/1B

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

Sentinel-1A/1B

برنامه برنامه کوپرنیک
همکاری Prime Contractor: Airbus Defence & Space
TROPOMI contract: Dutch Ministry of Economic Affairs
شروع ماموریت S1 : 2014.April.03
S2 : 2016.April.22
ماهواره بر ROCKOT
سازنده ESA آژانس فضایی اروپا
ارتفاع مدار [km] 693
زاویه انحراف [º] 98.74
دوره بازگشت [روز] 12 روز، خورشید آهنگ، قطبی
خاتمه ماموریت هفت سال
سنجنده C-SAR (C-band Synthetic Aperture Radar) OMI
عرض تصویربرداری

Strip Map : 5m*5m...80km
Interferometric Wide Swath : 20m*5m...250km
Extra-Wide Swath: 100m*5m...400km
Wave-Mode : 20m*5m...20km*20km

دامنه طیفی
توان تفکیک طیفی
باند S-band TT&C data rates
وضعیت آماده
کاربرد استخراج نقشه‌های سیل
برنامه‌ریزی جهت کاهش خطرات
تغییرات لحظه ای در فعالیت‌های آتشفشانی
آدرس کوتاه شده: