۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۲۴
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Sentinel-5P

Sentinel-5P

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

Sentinel-5P

برنامه برنامه کوپرنیک
همکاری Prime Contractor: Airbus Defence & Space
TROPOMI contract: Dutch Ministry of Economic Affairs
شروع ماموریت 2017.Octobr.13
ماهواره بر ROCKOT
سازنده ESA آژانس فضایی اروپا
ارتفاع مدار [km] 824
زاویه انحراف [º] 98.74
دوره بازگشت [روز] 16 روز، خورشید آهنگ، قطبی
خاتمه ماموریت هفت سال
سنجنده TROPOMI
عرض تصویربرداری تصویربرداری نادیر برابر 7*7 کیلومتر مربع
دامنه طیفی 270-495 nm, 710-775 nm, 2305-2385 nm
توان تفکیک طیفی 0.25-0.55 nm
باند UV-VIS-NIR-SWIR
وضعیت آماده
کاربرد پایش کیفیت هوا، ازن و سطح ماورای بنفش، تغییرات اقلیم، اندازه گیری ازن،دی اکسید نیتروژن، دی اکسید سولفور،آئروسل،فرمالئید،مونواکسید کربن،متان و وضعیت ابرها
آدرس کوتاه شده: