۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۰۰:۰۰ ۷۹
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
TeLEOS-1

TeLEOS-1

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

TeLEOS-1

اپراتور ماهواره AgilSpace
شروع ماموریت 16.12.2015
ماهواره بر PSLV
کشور سازنده ST Electronics (Satellite Systems) Ltd
ارتفاع مدار [km] 550
زاویه انحراف [º] 15
دوره بازگشت [روز]
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km]
وضعیت آماده
آدرس کوتاه شده: