۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۸۶
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
SPOT 5

SPOT 5

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

SPOT-5

اپراتور ماهواره SPOTIMAGE (Francie)
شروع ماموریت 04.05.2002
ماهواره بر Ariane 4
کشور سازنده فرانسه
ارتفاع مدار [km] 830
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 26
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] HRG-MS 60km, HRG-PAN 60km, HRS 120km, Vegetation-2 2250km
وضعیت عملیاتی
آدرس کوتاه شده: