۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۲۰
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Sentinel-2A/2B

Sentinel-2A/2B

ماهواره های Sentinel-2A/2B

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Sentinel-2A/2B

اپراتور ماهواره سازمان فضایی اروپا
همکاری Airbus Defence & Space Germany for the satellite, Airbus Defence & Space France for the instrument
شروع ماموریت Sentienl 2A ►2015.06.23
Sentienl 2B ►2017.03.07
ماهواره بر Vega
کشور سازنده Airbus Defence & Space
ارتفاع مدار [km] 786
زاویه انحراف [º] 98.5
دوره بازگشت [روز] 5 روز برای هر دو ماهواره
خاتمه ماموریت هفت سال
تعداد باند و کاربری Band 1 – Coastal aerosol
Band 2 – Blue
Band 3 – Green
Band 4 – Red
Band 5 – Vegetation Red Edge
Band 6 – Vegetation Red Edge
Band 7 – Vegetation Red Edge
Band 8 – NIR
Band 8A – Vegetation Red Edge
Band 9 – Water vapour
Band 10 – SWIR – Cirrus
Band 11 – SWIR
Band 12 – SWIR
عرض تصویر [km] 290
توان تفکیک مکانی باندها B2,B3,B4,B8 : 10m
B5,B6,B6,B8A,B11,B12 : 20m
B1,B9,B10 : 60m
وضعیت آماده
آدرس کوتاه شده: