۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۹۷
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Sentinel-3A/3B

Sentinel-3A/3B

Sentinel-3A/3B

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Sentinel-3A/3B

اپراتور ماهواره سازمان فضایی اروپا
شروع ماموریت 2016.12.13
ماهواره بر Rocket
کشور سازنده Thales Alenia Space
ارتفاع مدار [km] 814
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 2
سنجنده OLCI (Ocean and Land Colour Instrument)
SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer)
SRAL (SAR Radar ALtimeter)
MWR (Microwave Radiometer)
توان تفکیک مکانی OLCI : 300m
SLSTR : 500m , 1000m
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] OLCI : 1270 Km
وضعیت آماده
کاربرد پایش و بررسی وضعبت توپوگرافی کف و بستر دریا، درجه حرارت سطح دریا، اقیانوس ها و زمین با دقت و قابلیت اطمینان بالا
آدرس کوتاه شده: