۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۰۴
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
RADARSAT-1

RADARSAT-1

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

RADARSAT-1

اپراتور ماهواره سازمان فضایی کانادا CSA
شروع ماموریت 04.11.1995
ماهواره بر
کشور سازنده سازمان فضایی کانادا
ارتفاع مدار [km] 798
زاویه انحراف [º] 98.6
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] SAR 50-500km
وضعیت عملیاتی
آدرس کوتاه شده: