۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۸۳
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
RADARSAT-2

RADARSAT-2

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

RADARSAT-2

اپراتور ماهواره MDA
شروع ماموریت 14.12.2007
ماهواره بر Sojuz
کشور سازنده سازمان فضایی کانادا
ارتفاع مدار [km] 798
زاویه انحراف [º] 98.6
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] SAR 50-500km
وضعیت عملیاتی
آدرس کوتاه شده: