۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۰۱
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
QuickBird

QuickBird

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

QuickBird

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 18.10.2000
ماهواره بر Boeing Delta II
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 450
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 3
خاتمه ماموریت 27.01.2015
عرض تصویر [km] MS 16km, PAN 16km
وضعیت گمشده
آدرس کوتاه شده: