۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۰۵
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
OrbView-3

OrbView-3

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

OrbView-3

اپراتور ماهواره GeoEye (USA)
شروع ماموریت 26.06.2003
ماهواره بر
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 470
زاویه انحراف [º] 97.3
دوره بازگشت [روز] 3
خاتمه ماموریت 23.04.2007
عرض تصویر [km]
وضعیت غیر عملیاتی
آدرس کوتاه شده: