۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۸۶
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
OrbView-2

OrbView-2

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

OrbView-2

اپراتور ماهواره GeoEye (USA)
شروع ماموریت 01.08.1997
ماهواره بر Pegasus
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 1
خاتمه ماموریت 09.12.2010
عرض تصویر [km]
وضعیت غیر عملیاتی
آدرس کوتاه شده: