۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۰۸
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
Landsat 5

Landsat 5

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Landsat 5

اپراتور ماهواره USGS (USA)
شروع ماموریت 01.03.1984
ماهواره بر Delta 3000
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98.2
دوره بازگشت [روز] 16
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] MSS : 185km
TM : 185km
توان تفکیک مکانی باندها B1-B2-B3-B4-B5-B7 : 30m
B6 : 120m
وضعیت غیر عملیاتی
کاربرد باندها باند1 : تولید نقشه سواحل، تعیین اختلاف خاک/پوشش
گیاهی،جذب کلروفیل-2 گیاهان
باند2 : بازتابش رنگ سبز، اوج سلامت گیاه، شکل گیاه
باند3 : جذب کلروفیل-2، تعیین تنوع گیاهان
باند4 : مطالعات بایومس، تعیین بدنه های آبی
باند5 : اندازه گیری رطوبت پوشش گیاهی، تعیین اختلاف
ابر از برف
باند6 : تعیین گیاه تحت فشار، تولید نقشه های حرارتی و نقشه های خاک
باند7 : تولید نقشه های گرمابی و ژئولوژی
آدرس کوتاه شده: